top of page

GÖK Çalıştayları

GÖK_Logo.png

GÖK Metodolojisi, bugün alınması gereken kararlar için yetkinlikleri ve uzgörü kapasitesini yükseltir. Ortaya çıkarılacak bir gelecek öngörüsü uyarınca stratejik karar alma, riskleri yönetme ve geleceğe hazır hale getirecek çalışma modelidir.

 

GÖK Çalıştayı kapsamında hedeflenen alanlar şunlardır:

  • Farklı alanlarda edinilen bilginin bir arada kullanılabilmesi

  • Gelecek odaklı düşünme kapasitesinin artırılması

  • Geleceğin şekillendirilmesi için cesaret, tutku ve değer algısının güçlendirilmesi

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Girişimci Buluşmaları
GÖK Çalıştayları, 2022

bottom of page