top of page

Projelerimiz

Mars-Kampı-Logo-2020.png
aua-logo.png
gLP1_edited.jpg

Mars'ta ihtiyacımız olan en önemli yetkinlik, karşılaşılan problemleri çözebilmektir.

Amacımız; Mars'taki olağanüstü koşullar üzerinden öğrencilerin problem çözme, sürdürülebilir modeller kurma, transdisipliner düşünme gibi beceriler kazanmalarını sağlamaktır.

Akıllı Uzmanlaşma Programı çerçevesinde; Ankara'nın rekabet kapasitesini, yenilikçiliğini, girişimciliğini ve katma değerli üretim kapasitesini artırmak amacı ile bölgesel uzgörülerin geliştirilmesi ve bu uzgörüler çerçevesinde de akıllı uzmanlaşma alanlarının ve sektörel fırsat haritalarının geliştirilmesi amaçlanmıştır.

akilliuzmanlasma.com

Gelecek Liderleri Programı, Gelecek Araştırmaları Enstitüsü’nün geleceği şekillendiren gençlerin kariyer yolu için koçluk yaklaşımı ile hazırladığı bir programdır. Bu programa dahil olan üniversite öğrencileri, GAE’nin sertifikalı mentörleri ve koçları ile kişisel gelişim ve profesyonel yaşama ilişkin çalışmalar gerçekleştirirler.

Desteğine ihtiyacımız var.

bottom of page