top of page
  • Yazarın fotoğrafıCoşkun Dolanbay

Geleceğimizi önemsiyoruz.

Gelecek Araştırmaları Enstitüsü olarak, bugün sahip olduğumuz doğrular ve gerçekleri kullanarak, arzu edilen geleceğe ulaşmak için projeler oluşturuyor ve gerçekleştiriyoruz.


Gelecek Araştırmaları Enstitüsü, bugün sahip olduğumuz doğrular ve gerçekleri kullanarak, arzu edilen geleceğe ulaşmak için çalışır.

Enstitü olarak, yerel ve uluslararası paydaşlar ile birlikte uzgörü çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Sonrasında bu bilgi ışığında daha iyi bir gelecek tasarlıyoruz. Çalışmalarımızı; ekonomik, politik, sosyal ve çevresel alanlarda dünyayı etkileyen faktörlerin araştırılmasında, tanımlanmasında, vurgulanmasında ve paylaşılmasında güvenilir bir kaynak olarak ortaya çıkarmayı hedefledik.


Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Gelecek Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yapılan çalışmaların tümü, iş insanlarına, karar vericilere, araştırmacılara ve bu alanda çalışmak isteyen bireylere uygun araçlar ve teknikler yardımı ile geleceği stratejik olarak planlamalarına ve bu yönde çalışmalar yapmalarına olanak verir.

3 ana alanda faaliyet gösteriyoruz:

Arzu edilen geleceğe ulaşılması için projeler yapmak,
Bireysel ve kurumsal düzeyde gelecek eğitimleri düzenlemek,
Gelecek algısını ve bilincini yükseltecek etkinlikler gerçekleştirmek.

Gelecek Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki projeleri dört uzgörü katmanında tasarlamaya ve uygulamaya özen gösteriyoruz. Önce sorunu belirliyor ve bu sorunu ölçeklendiriyoruz. Böylece nedenlerini ve etki alanını ortaya çıkarabiliyoruz. Ardından bilimsel uzgörü yöntemleri aracılığı ile bu sorunun çevresindeki belirsizlikleri tanımlıyor ve bilinenler ışığında değerlendiriyoruz.


Bu iki aşama sonrasında elde edilen doğruların ve öngörülerin tanımlanmış stratejiye ya da arzu edilen geleceğe etkilerini araştırıyor ve belirliyoruz. Bu belirlemeler sonucunda da yeni bir stratejinin oluşturulmasına ve uygulama yöntemlerinin tasarlanmasına destek oluyoruz.


Gelecek Araştırmaları Enstitüsü, her türlü işbirliğine açık şekilde çalışarak, Türkiye’nin ve bölgenin geleceğini şekillendirmek konusunda önemli çalışmaları hayata geçirmesi açısından önemli bir çekim merkezi olmayı hedefliyor.

34 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page